Najczęściej zadawane pytania

Jeśli szukasz niezbędnych informacji na temat programu Pierwsze Mieszkanie – Bezpieczny Kredyt 2% – zacznij tutaj. Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi przez nas odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2%.

Sukcesywnie będziemy aktualizować stronę o najczęściej zadawane pytania. Możesz też skontaktować się z nami bezpośrednio i zapytać o interesujący Cię temat. Przejdź do formularza kontaktowego.

Bezpieczny kredyt 2% - podstawowe warunki

Ile wynosi maksymalna gwarancja BKG?

Maksymalna dopłata/gwarancja wkładu własnego z BGK wynosi 100 000 zł.

 

Jaki wkład własny trzeba wnieść, aby uzyskać kredyt?

W bezpiecznym kredycie na 2% nie może obowiązywać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, zatem wkład własny musi wynosić 20%. Może być nim wkład wniesiony przed kredytobiorcę, albo gwarancja od BGK albo ich suma. Natomiast w każdym przypadku wkład musi przekroczyć 20%.

 

Czy dopłaty będą stałe?

Dopłaty wyliczane są od salda kredytu, a to będzie z miesiąca na miesiąc malało w miarę spłacania kredytu. Zatem dopłaty będą w każdym miesiącu inne.

 

Czy kredyt będzie zaciągany na stałe, czy na zmienne oprocentowanie?

Kredyt ma być obowiązkowo udzielany na stałą stopę procentową. W banku PEKAO kredyt na zakup mieszkania będzie udzielany na 10 lat na stałe oprocentowanie, w tym 2 okresy po 5 lat (po 5 lat nastąpi zmiana oprocentowania na kolejne 5 lat). Natomiast kredyt na budowę domu będzie udzielany na stałe oprocentowanie na 15 lat.

 

Czy w trakcie trwania kredytu ktoś będzie spełniał warunki wymagane do bycia beneficjentem dopłat?

BGK będzie miał teoretycznie możliwość weryfikacji warunków, ale nie wiadomo czy i w jaki sposób będzie z tego korzystał. W banku przed podpisaniem umowy oraz przed podpisaniem aneksów do kolejnych okresów 5letnich będzie należało podpisać oświadczenie o spełnianiu warunków.

 

Czy dopłata będzie wypłacana do raty odsetkowej, czy kapitałowo odsetkowej (w przypadku wypłaty transz na budowę)?

Standardowo dopłata będzie wypłacana dopiero do raty kapitałowo-odsetkowej. Będzie natomiast możliwość zawnioskowania, żeby była wypłacana do rat odsetkowych od transz.

 

Po 10 latach kredyt będzie spłacany nadal w ratach malejących, czy równych?

Z założenia po skończeniu otrzymywania dopłat po 10 latach kredyt z rat malejących zostanie przekształcone na raty równe. Będzie natomiast możliwość zmiany, aby kontynuować spłatę w formie raty malejącej.

 

Czy kredyt można zaciągnąć również na wykończenie nieruchomości?

Tak

 

Czy kredytem można sfinansować koszty uruchomienia kredytu – takie jak prowizja od uruchomienia kredytu czy prowizja za gwarancję wkładu BGK?

Nie, takie koszty będą musiały być pokryte z własnych środków.

 

Co się stanie w przypadku oświadczenia nieprawdy, wyłudzenia kredytu?

Będzie konieczny zwrot wszystkich dopłat łącznie z odsetkami.

 

Co się stanie w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Będzie konieczny zwrot wszystkich dopłat łącznie z odsetkami.

 

Czy będzie limit na dofinansowania?

W 2023 nie będzie limitu, w kolejnych latach będą limity.

 

Czy można połączyć Bezpieczny Kredyt na 2% z Rodzinnym Kredytem Mieszkaniowym?

Nie, nie można połączyć tych 2 programów. Aczkolwiek w Bezpiecznym Kredycie na 2% można zastosować gwarancję wkładu z BGK, a to jest również elementem programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.

 

Czy korzystając z gwarancji wkładu z BGK będzie obowiązywał limit ceny za metr kwadratowy?

Taki limit obowiązuje w ramach programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, natomiast w przypadku Bezpiecznego Kredytu na 2% nie będzie obowiązywał.

 

Czy maksymalna kwota kredytu można być niższa, niż 500 000 zł / 600 000 zł?

Tak! Jeśli korzysta się z gwarancji z BGK, to ta kwota jest wliczona w kwotę udzielonego kredytu.

 

NOWOŚĆ

Czy można wnioskować o Bezpieczny Kredyt 2%, będąc w trakcie spłaty kredytu hipotecznego na zakup działki budowlanej?

Nie można wnioskować o Bezpieczny Kredyt 2%, jeśli planuje się jego wykorzystanie na budowę domu na działce, na której obecnie spłaca się kredyt hipoteczny w innym banku.

 

W jaki sposób bank weryfikuje miejsce zamieszkania kredytobiorcy?

Bank weryfikuje miejsce zamieszkania kredytobiorcy na podstawie oświadczenia, które kredytobiorca podaje we wniosku kredytowym. W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2% kredytobiorcy są zobowiązani do podpisania formularzy oświadczeń, które stanowią podstawę dla weryfikacji przez bank.

 

Czy można zbudować dom na kredyt do stanu surowego zamkniętego?

Nie jest możliwe budowanie domu na kredyt do stanu surowego zamkniętego w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%. Warunkiem jest osiągnięcie minimum stanu deweloperskiego i zgłoszenie budynku do użytkowania.

 

Jak są wyliczane dopłaty do Bezpiecznego Kredytu 2%?

Dzięki programowi Bezpieczny Kredyt 2% zyskujesz dopłaty do odsetek przez okres 10 lat. Kalkulator dopłat znajdziesz na naszej stronie: [link do kalkulatora].

Kredytobiorca

Klient pochodzi z Ukrainy i posiada nieruchomość na Ukrainie. Czy jest wyłączony z programu?

Nie jest wyłączony z programu, ponieważ z programu wykluczona jest osoba posiadająca lokal mieszkalny/dom położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o kredyt?

Tylko jeżeli w gospodarstwie domowym osoby pozostające w związku partnerskim wychowują co najmniej jedno wspólne (w tym przysposobione) dziecko. W takim przypadku limit kredytu będzie wynosił 600 tys. zł.

 

Czy kredyt może zaciągnąć osoba zarabiająca w walucie obcej?

Bezpieczny kredyt na 2% musi zostać udzielony w złotówkach. Zatem dochody do zdolności kredytowej muszą być uzyskiwane w złotówkach. Wyjątek może stanowić gospodarstwo domowe, w którym jedna osoba zarabia w złotówkach, a druga np w euro. Pod warunkiem, że dochód w złotówkach jest wyższy od dochodu w euro.

 

Co jeśli kredytobiorca skończy 50 lat w trakcie spłacania kredytu?

Dopłaty obowiązują do momentu aneksowania kolejnych okresów 50 letnich. Jeśli zatem kredytobiorca skończy 50 lat w 2 roku trwania kredytu, to będzie uzyskiwał dopłaty do 5 roku, ale nie zostaną one przedłużone.

 

Czy małżonek może nabyć nieruchomość samodzielnie, jeśli ma rozdzielność majątkową?

Niezależnie od rozdzielności majątkowej, do kredytu oraz nabycia własności muszą przystąpić oboje.

 

Czy związek partnerski z dzieckiem może przystąpić do kredytu?

Tak, jeśli posiadają wspólnie co najmniej 1 wspólne dziecko. Własne lub przysposobione.

 

Czy do kredytu mogą przystąpić osoby trzecie (np. rodzice), żeby poprawić zdolność kredytową?

Nie, do kredytu nie mogą przystąpić inne osoby spoza gospodarstwa domowego.

 

Czy do kredytu mogą przystąpić osoby, które mają albo miały w przeszłości kredyt hipoteczny?

Tak, jeśli nie są stroną umowy kredytu hipotecznego od co najmniej 36 miesięcy.

 

Czy do kredytu mogą przystąpić osoby, które są albo były właścicielami innej nieruchomości?

Tak, ale pod kilkoma warunkami.
1) Jeśli ktoś otrzymał nieruchomość w drodze dziedziczenia albo darowizny i zbył nieruchomość przed 18 rokiem życia.
2) Jeśli ktoś nabył udziały w drodze dziedziczenia, nie więcej niż 50%, w maksymalnie 1 lokalu mieszkalnym i nie mieszka w nim od co najmniej 12 miesięcy
3) Ma lokal mieszkalny, ale ze względu na katastrofę budowlaną albo powódź czy inną klęskę nie zamieszkuje jej od co najmniej 12 miesięcy

 

NOWOŚĆ

Czy zawarcie umowy dożywocia powoduje utratę dopłat związanych z Bezpiecznym Kredytem 2%?

Tak, jeśli po udzieleniu Bezpiecznego Kredytu 2% zdecydujesz się na podpisanie umowy dożywocia u notariusza, która wiąże się z przeniesieniem własności nieruchomości, to taka sytuacja spowoduje utratę utrata korzyści związanych z Bezpiecznym Kredytem 2%.

 

Czy można zamieszkać z rodzicami lub rodzeństwem bez ryzyka utraty dopłat związanego z Bezpiecznym Kredytem 2%?

Tak, można mieszkać z rodzicami lub rodzeństwem, nie narażając się na ryzyko utraty dopłat związanego z Bezpiecznym Kredytem 2%.


 Jeśli X lat temu członek rodziny przepisał na mnie mieszkanie za dożywotnią opiekę (umowa zawarta przez notariusza) to czy mogę skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2% na zakup nowego mieszkania?

W takiej sytuacji skorzystanie z Bezpiecznego Kredytu 2% na zakup nowego mieszkania nie jest możliwe. Własność nieruchomości, nawet jeśli jest obciążona prawem dożywotnia opieki, wyklucza możliwość skorzystania z tej oferty kredytowej.

 

Czy można skorzystać z kredytu 2% na zakup np. 50% nieruchomości z inną osobą, która też weźmie kredyt 2% na pozostałe 50%? Zakładając, że obie osoby będą mieszkać w tej nieruchomości.

Nie jest to możliwe w przypadku Bezpiecznego Kredytu 2%. W przypadku Kredytu 2% kredytobiorca musi być właścicielem nieruchomości i mieszkać w niej jako swoim pierwszym i jedynym miejscu zamieszkania.


Czy jest możliwość, aby jeden z małżonków (przy rozdzielności majątkowej) był kredytobiorcą, a w umowie deweloperskiej widniały dane dwóch małżonków?

Umowa deweloperska musiałaby być aneksowana tylko na kredytobiorcę lub wspólny kredyt. W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2% umowa kredytowa i umowa deweloperska powinny być spójne pod względem danych kredytobiorcy lub wspólnych kredytobiorców.

Budowa domu - Bezpieczny Kredyt 2%

W jakim czasie od wybudowania domu trzeba będzie w nim zamieszkać?

Od oddania domu do użytkowania trzeba będzie w nim zamieszkać do 24 miesięcy. Jeśli to nie nastąpi, to trzeba będzie zwrócić dopłaty.

 

Czy można uzyskać bezpieczny kredyt na 2% na adaptację nieruchomości?

Nie

 

Czy można uzyskać bezpieczny kredyt na 2% na zakup działki?

Nie

 

Czy można uzyskać bezpieczny kredyt na 2% na zakup domu w budowie?

Tak. Maksymalny wkład własny w takiej transakcji do 200 000 zł, a maksymalna kwota kredytu 500 000 zł albo 600 000 zł.

 

Czy można uzyskać bezpieczny kredyt na 2% na zakup komórki, garażu, miejsca postojowego? 

Tak, jeśli będą opisane w akcie notarialnym jako „pomieszczenia przynależne”

 

Czy można uzyskać kredyt na podstawie zgłoszenia budowy, bez pozwolenia na budowę?

Tak, jeśli zgłoszenie będzie prawomocne.

 

Ile wynosi maksymalna wartość nieruchomości w przypadku budowy domu?

W takiej sytuacji maksymalna wartość nieruchomości może wynosić 1 000 000 zł. Do tej wartości wliczamy działkę oraz kosztorys budowy domu. Maksymalny wkład w postaci działki oraz środków na budowę może wynosić 400 000 zł, a maksymalna kwota kredytu 500 000 albo 600 000 zł.

 

NOWOŚĆ

Czy wszyscy kredytobiorcy muszą być właścicielami działki w kredycie na budowę domu w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%?

Tak, w przypadku Bezpiecznego Kredytu 2% przeznaczonego na budowę domu, wymagane jest, aby działka była własnością obu kredytobiorców (zgodnie z najnowszą interpretacją Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

W przypadku, gdy jeden z małżonków otrzymał działkę w darowiźnie ze względów podatkowych, istnieje możliwość włączenia jej do majątku wspólnego poprzez darowiznę między małżonkami, co jest zwolnione z podatku.

Przy rodzicach wspólnego dziecka, sprzedaż udziałów w działce może być bardziej odpowiednią formą. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć wszelkie zasady i przepisy związane z własnością działki przed rozpoczęciem procesu uzyskania kredytu na budowę domu w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%.

 

Czy jest możliwe sfinansowanie kredytem 2% zakupu domu wraz z działką z zamiarem przeprowadzenia projektu przebudowy?

Na zakup działki z domem (o ile ten dom spełnia standardy techniczne) Bezpieczny Kredyt 2% może być udzielony. 

Bezpieczny Kredyt 2% nie umożliwia finansowania przebudowy.

 

Czy z Bezpiecznym Kredytem 2% mogę kupić dom od moich rodziców?

Tak, możesz skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2% w celu zakupu domu od swoich rodziców.

To możliwe, o ile procedury banku nie wykluczają transakcji rodzinnej i spełniasz wszystkie warunki kredytowe określone przez instytucję finansową. Warto jednak pamiętać, że każdy bank może mieć swoje własne zasady i wymagania dotyczące tego rodzaju transakcji. W takich sytuacjach polecamy kontakt z doświadczonymi doradcami finansowymi – [link do formularza].

 

Jaka kwota Bezpiecznego Kredytu jest dostępna, gdy wkładem własnym jest działka z rozpoczętą budową

W zależności od okoliczności, kwota Bezpiecznego Kredytu dostępna przy wkładzie własnym w postaci działki z rozpoczętą budową może być różna.

PRZYPADEK 1: Jeśli wartość działki i nakładów na budowę nie przekracza 200.000 zł, niezależnie od daty rozpoczęcia budowy, można wnioskować o standardową kwotę kredytu wynoszącą 500.000 zł lub 600.000 zł, w zależności od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

PRZYPADEK 2: Jeżeli budowa rozpoczęła się przed 1 lipca 2023 roku (przed wejściem ustawy w życie), a wkładem własnym jest działka z rozpoczętą budową, to maksymalna kwota wkładu własnego i kredytu nadal nie może przekroczyć 1 mln zł. 

Jednocześnie jednak kwota kredytu jest ograniczona do 100.000 zł dla singla oraz 150.000 zł dla małżeństw i gospodarstw z dzieckiem.

Ten przepis przejściowy ma zastosowanie tylko do umów zawartych do 31 grudnia 2025 roku.

PRZYPADEK 3: Jeśli budowa rozpocznie się po 1 lipca 2023 roku, a wartość działki z nakładami przekroczy 200.000 zł, finansowanie Bezpiecznym Kredytem 2% nie będzie możliwe.

 

Czy można nie deklarować działki jako wkładu własnego przy kredycie na budowę?

Niemożliwe jest pominięcie nieruchomości gruntowej, czyli działki budowlanej, jako wkładu własnego w kredycie na budowę domu. Działka budowlana zawsze będzie uważana za część wkładu własnego w kredycie na budowę. Ponadto jej wartość zostanie dodatkowo zweryfikowana przez rzeczoznawcę.

Spłata i nadpłata Bezpiecznego Kredytu 2%

Czy będzie można nadpłacać kredyt?

Tak, ale dopiero po 3 latach od jego udzielenia i maksymalnie do 200 000 zł bądź kwoty udzielonej gwarancji.

 

Czy w przypadku utraty dopłat będzie można ponownie je uzyskać, po ponownym spełnieniu warunków?

Tak. Dopłaty mogą być odebrane, ale jeśli warunki ich otrzymywania zostaną ponownie spełnione, to będzie można je nadal uzyskiwać. Ale tylko od kolejnych miesięcy, bez wyrównania za poprzednie, w których się ich nie uzyskiwało.

 

Co w przypadku opóźnienia w spłacie raty?

Spłata raty kredytu musi nastąpić w terminie, co do grosza. W przypadku opóźnienia nawet o 1 dzień, w danym miesiącu nie będzie dopłaty do raty.

 

Czy będzie można uzyskać kredyt na refinansowanie kredytu, albo refinansować bezpieczny kredyt na 2%?

Refinansowanie aktualnego kredytu na kredyt na 2% nie będzie możliwe. A w przypadku refinansowania kredytu na 2% do innego banku straci się dopłaty.

 

NOWOŚĆ

Czy w Bezpiecznym Kredycie 2% są dostępne Wakacje Kredytowe?

W Bezpiecznym Kredycie 2% nie są dostępne Wakacje Kredytowe od raty odsetkowej.

Jednocześnie różne banki i instytucje finansowe mają różne polityki dotyczące wakacji kredytowych, dlatego warto dokładnie zrozumieć warunki oferty przed podpisaniem umowy. Np.: banki PEKAO SA, PKO BP i Alior mają swoje własne zasady dotyczące wakacji kredytowych w kredytach hipotecznych. Warto skonsultować się z doradcą kredytowym, aby uzyskać pełne informacje na temat dostępnych opcji i warunków kredytu. Z nami możesz zrobić to tutaj: [link do formularza kontaktowego].

 

Czy można spłacić całość zaciągniętego kredytu 2% po upływie 3 lat?

Jest możliwe spłacenie całego zaciągniętego kredytu 2% po upływie 3 lat od jego zaciągnięcia.

Utrata Bezpiecznego Kredytu 2%

Czy można wynająć nieruchomość finansowaną Bezpiecznym Kredytem 2%?

Nie można wynająć nieruchomości finansowanej Bezpiecznym Kredytem 2%. Jest to jeden z warunków korzystania z tej formy wsparcia finansowego.

Jednak istnieje wyjątek od tej zasady, który dotyczy małżeństw zawartych po udzieleniu Bezpiecznego Kredytu. O szczegóły warto zapytać doradcy finansowego – [link do formularza].

 

Czy można zamieszkać z partnerem i nie będzie to użyczenie nieruchomości finansowanej Bezpiecznym Kredytem 2%?

Można zamieszkać z partnerem, nie powodując utraty dopłat związanym z Bezpiecznym Kredytem 2%. Jednak istotne jest, aby kredytobiorca nadal mógł swobodnie zaspokajać swoje własne potrzeby mieszkaniowe w całej nieruchomości. 

Oznacza to, że nie powinno być ograniczeń dostępu do poszczególnych części nieruchomości, takich jak pokoje. Wspólne zamieszkanie z partnerem jest dopuszczalne, o ile kredytobiorca nadal korzysta z nieruchomości zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

 

Co, jeśli odziedziczę nieruchomość w trakcie spłaty Bezpiecznego Kredytu?

Dziedziczenie nieruchomości, niezależnie od wielkości spadku, nie stanowi przesłanki utraty dopłat związanych z Bezpiecznym Kredytem 2%.

 

Czy po wzięciu Bezpiecznego Kredytu 2% na zakup mieszkania można rozpocząć budowę domu? Czy to możliwe dopiero po 3 latach, jeśli spłacimy cały kredyt?

Jest możliwe równoczesne realizowanie budowy domu, nawet jeśli wzięto kredyt 2% na zakup mieszkania. Kluczowym momentem jest jednak zgłoszenie gotowego domu do użytkowania zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Po zgłoszeniu budynku do użytkowania należy poinformować bank o zaistnieniu tej przesłanki.

Inne

Czy mogę wziąć Bezpieczny Kredyt 2% na mieszkanie, a moja partnerka ten sam kredyt na jego wykończenie?

W ramach Bezpiecznego Kredytu 2% nie ma oddzielnego celu kredytowego typu „remont/wykończenie” jako osobnego kredytu. Jedyną opcją jest ubieganie się o kredyt na zakup lub budowę nieruchomości.

 

Z założenia w okresie dopłat (10 lat) w Bezpiecznym Kredycie 2% nie można nabyć innej nieruchomości mieszkalnej. Czy można kupić działkę budowlaną w trakcie kredytowania i dopłat?

Zgodnie z założeniami Bezpiecznego Kredytu 2%, w okresie trwania dopłat (10 lat) nie można nabyć innej nieruchomości mieszkalnej. Można jednak kupić działkę budowlaną.

Chcesz kupić swoją

Pierwszą
Nieruchomość?

Przygotowałem kurs video online, który przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu nieruchomości. Nauczę Cię w nim jak: